Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie.pdf