Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVI/259/18.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.1.pdf

Załącznik nr 2.2.pdf

Załącznik nr 3.1.pdf

Załącznik nr 3.2.pdf