Protokół z III sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 29 grudnia 2014r. o godz. 16:00 w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

ProtokółIII.pdf