Protokół z I sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 27 listopada 2014r w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

ProtokółI12014.pdf