Sposób złożenia skargi lub wniosku - Do Burmistrza MiG Szamocin oraz Do Rady MiG Szamocin

Skargi i Wnioski.pdf