Stanowisko Rady MiG w sprawie środków na dożywianie uczniów