Opinia Rady MiG Szamocin o celowości budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzelczyki - Raczyn