Protokół z VI sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 26 czerwca 2015r. w Świetlicy Wiejskiej w Heliodorowie

ProtokółVI.pdf