Protokół z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 19 listopada 2015r.w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

ProtokółVIII.pdf