Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla Miasta i Gminy Szamocin

Informacja.pdf