Bilans z wykonania budżetu 2015

Bilans Jednostki Budżetowej i Samorzadowego Zakładu Budżetowego.pdf

Bilans z wykonania budżetu Panstwa, Jednostki i Samoprzadu terytorialnego.pdf

Rachunek zyskow i strat jednostki.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf