Protokół nr III/2006 z III sesji Rady MiG Szamocin odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku