Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Sprawozdanie.pdf