Protokół z IX sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 28 grudnia 2015r.w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

Protokół IX.pdf