Protokół z XV sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 15 września 2016r.w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

ProtokółXV.pdf