Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Szamocin na 2017r.

Podstawowa kwota dotacji - styczeń 2018.pdf

Podstawowa kwota dotacji - październik 2017.pdf

pismo.pdf

Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji.pdf

 Liczba uczniów  wykazanych w SIO według stanu na dzień 30.09.2016 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szamocin

 

Liczba dzieci uczniów Suma wszystkich
Przedszkola 226
Szkoły Podstawowa 547
Gimnazja 261
ogółem 1034