Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Szamocin na rok 2017

Projekt.pdf