Protokół z XX sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 27 kwietnia 2017r.w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

Protokół.pdf