Oświadczenie majątkowe za 2016 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf