Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Sprawozdanie.pdf