Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szamocin na lata 2018-2030”

Szamocin, 02.03.2018 r.

____________________________________________________________________________________________               

 OGŁOSZENIE

 Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szamocin na lata 2018-2030”

 Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.03.2018 r. do 18.03.2018 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy
Szamocin mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie w pokoju nr 8 oraz na stronie internetowej WWW.gminaszamocin.pl oraz  WWW.bip.gminaszamocin.pl w zakładce Komunikaty i ogłoszenia

Ankieta.pdf

 

                                                                                                                                                           

MGOPS w Szamocinie

64-820 Szamocin

tel. 067 284 91 38
e-mail: mgops_szam@op.pl