Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szamocin na lata 2018-2030

Strategia.pdf