Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lutego 2017 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie nr 6/2017.pdf