Protokół z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 29 marca 2018r.w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

Protokół z XXVII sesji.pdf