Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 700 000 zł

Informacja.pdf