Protokół z dnia 16 maja 2018 z I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Szamocinie

Protokół.pdf