Projekty uchwał XXIX sesji Rady M i G Szamocin

Projekty uchwał do pobrania --> :  Projekty.zip

1) zm WPF 2018-2026
2) zm budżet 2018
3_ Strategia Rozwiazywania Problemow Spol
3_ zał do uchwały SRPS Szamocin
4_ program Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy
5_ projekt regulamin kąpieliska
6_ regulamin targowiska
7_ projekt zasady usytuowania sprzedaż alk
8_ Projekt uchwały maks.liczby zezwoleń
9_ dzierżawa do 3 lat
10_ Projekt uchwały nieodpłatne nabycie
11_ Projekt uchwały zbycie 845 1  i 846 1