Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza MiG Szamocin za 2017 r.

Oświadczenie.pdf