Oświadczenie majątkowe za 2019 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf