Protokół z dnia 5 lipca 2018 z II Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Szamocinie

Protokół.pdf