Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Szamocin na 2018 r.

Podstawowa kwota dotacji - październik 2018 r.pdf

Statystyczna liczba dzieci/uczniów uczęszczających do placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Szamocin według stanu na dzień 30.09.2018

 

Rodzaj placówki

Statystyczna liczba dzieci

Przedszkola

205,33

Szkoły Podstawowe

639,67

Gimnazja

134,33