Zapytanie ofertowe naświadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

1. Zapytanie ofertowe.doc

2. Załacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

3. Załacznik nr 2 Umowa schronisko.doc

4. Załącznik nr 3 Umowa  schnonisko z usługami.doc

5. Załacznik nr 4 Umowa noclegowa.doc

6. Załącznik nr 5 Umowa ogrzewalnia.doc