Zamówienie publiczne- Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w gminie Szamocin w okresie od snia 02.01.2019 do dnia 20.12.2019 w r

Ogłoszenie.pdf

SIWZ z załącznikami.pdf