Protokół z dnia 6 listopada 2018 z III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Szamocinie

Protokół .pdf