Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin, która odbyła się dnia 28 listopada 2018r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19

Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin.pdf