Protokół Nr III/2018 z III sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin, która odbyła się dnia 21 grudnia 2018r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19

Protokół Nr III/2018.pdf