Interpelacja dot. możliwości i terminu wykonania utwardzenia części pasa drogowego przyległego do przejścia dla pieszych stanowiącego naturalna drogę dojścia do chodnika ( plac zabaw ul. Marc

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf