Interpelacja dot. możliwości i terminu wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Heliodorowo

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf