Odpowiedź na Interpelację dot. możliwości i terminu utwardzenia drogi gruntowej oraz oświetlenia dgogi gminnej we wsi Atanazyn

Odpowiedź.pdf