Odpowiedź na Interpelację dot. remontów świetlicy wiejskiej w Heliodorowie

Odpowiedź.pdf