Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza MiG Szamocin za 2018 r.

Oświadczenie.pdf