Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 270 000zł

Odpowiedż na pytania nr3 - 17072019.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ.pdf

Odpowiedż na pytania nr2 - 17072019.pdf

Odpowiedzi na pytania nr1 -15072019.pdf

- Opis inwestycji 1.pdf

- Opis inwestycji 2.pdf

- Druk 1.1.pdf

- Druk 1.3.pdf

- Druk 1.3-po korekcie.pdf

- Druk 1.4.pdf

- Druk 1.5.pdf

- Druk 1.6.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

NIP.pdf

Regon.pdf

Zaśwadczenie o wyborze Burmistrza.pdf

Uchwała o powołaniu skarbnika.pdf

Opinia RIo.pdf

Wykaz jednostek.doc

US Urząd.pdf

US Gmina.pdf

ZUS.pdf