Zamówienie publiczne - Zakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Szamocin

- Wyjaśnienia do umowy.pdf

- Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

- formularz ofertowy ZMIANA.doc

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

-załączniki do oferty.doc

- formularz ofertowy.doc

- Wykaz ppg.xlsx

Umowa.pdf