Zamówienie publiczne- Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w Gminie Szamocin w okresie od dnia 07.01.2020 do dnia 22.12.2020 r. w ramach komunikacji regula

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf