Informacja o wyborze oferty - Dotyczy: Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 72, 73, 74, 75. 76 i 77 poło

Informacja o wyborze oferty.pdf