Wyniki głosowań X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 stycznia 2020 r.

Wyniki.pdf