Zamówienie publiczne - ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY SZAMOCIN

Odpowiedż na pytanie Nr 1.pdf

SIWZ cz. II - Formularz ofertowy-popr.docx

SIWZ cz. II - Formularz ofertowy-popr.xlsx

 

Ogłoszenie .pdf

SIWZ cz. I. doc

SIWZ cz. I.pdf

SIWZ cz. II Formularz ofertowy.doc

SIWZ cz. II Arkusz ofertowy.excel

SIWZ cz. III Oświadczenia.doc