Oświadczenie majątkowe za 2017 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf