Oświadczenie majątkowe za 2018 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf