Postanowienie nr 106/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Postanowienie nr 106/2020.pdf